Aleviler Hakkındaki Belgeler (12)

Kilikya’da Fransız ordusunun 1919-1922 yıllarındaki belgeleri

2- BATI ERMENİSTAN- Fransız ordusu bir zamanlar Nusayris’li (Ansariye, Arapçadan Alavit), Kızılbaşların, Kızılbaş olan Pazarcık ve Elbistanlı Kürtlerden ayrı olduklarını ifade eden bir dizi raporlar düzenlemişti.

Türkler tarafından hor görülen “Kızılbaşlar, Fırat’tan Karadeniz’e kadar yayılıyor ve yumuşak, utangaç rençper insanlardır. Ayrıca Alevilerin inancını benimsiyorlar ve ezilenleri, pes etmek ve yok olmak istemeyenleri de barındırıyorlar.”

Gizli ibadet yerleri genellikle eski Hitit tapınaklarına denk geliyor ve onların nesilleri oldukları düşünülüyor. ” (La Revue d’Infanterie, n ° 352, Paris, 1922).

“Adana’dan Trabzon’a uzanan yaklaşık 500.000 kişiden oluşan Kızılbaşlar, ne kadar da kendilerini Alevi olarak tanıtsalar da, inançlarını gizli tutuyorlar. 

Onlar, eski yerli halklardan gelmiş gibi görünüyorlar.

Kilikya’da kendilerini Francofil olarak gösterdiler. Türkler, bu utangaç ve sakin  çiftçilere çok acımasızca davranıyor. Elbistan-Pazarcık bölgesinde ve Sebastia’da dini bir merkezleri var. “Türklerin dini bir mezhebin takipçileri gibi algıladıkları Kızılbaşlar, aslında ne Hıristiyan ne de Müslümanlardır.

Kızılbaş adını, bu topluluğun üyelerinin birbirlerini tanımak için giydiği kırmızı şapka yüzünden aldı. Kızılbaşlar, kendilerini genellikle Ortaçağ Ermeni yazarları arasında bulunan Arev, Arevik ve Arevordik terimlerine karşılık gelen Alevi veya Alaui olarak adlandırıyor.

Ancak bugün yaklaşık beşyüz bin Kızılbaş Arabkir, Malatya, Kharberd ve Maraş dahil Sebastia’dan Adana’ya kadar bulunmaktadır. Ne kiliseleri ne de camileri var, dua etmiyorlar, vücudun herhangi bir bölümünü (Müslümanlar gibi) sünnet etmiyorlar. Vicdanlarını babalarına (baba, rahip) itiraf eder ve böylece vicdan azabından kurtulur, hanımları vücudun herhangi bir bölümünü örtmezler. Hıristiyanlara açıktırlar, ancak Müslümanlardan kaçınırlar. Akşam, erkekler ve kadınlar dindar okumalar yapmak ve Müslümanlardan sakladıkları kutsal kitaplara yorum yapmak için bir araya gelirler. Geleneklerinin çoğu Hıristiyanlığa özgü. Ekmeği kesmeden önce, üzerinde bir haç yaparlar, ancak ruhun dirilişine inanıyor gibi görünüyorlar.

Bu kardeşliklerden birinin Kilikya’da Türklerin Kızılbaş veya Kırmızı Başlar Tarikatı olarak adlandırdığı birçok üyesi var. Günümüze dek örgütlerini Türklerden korktukları nedeniyle gizli tuttular. Kızılbaşlar, okumalarını kutsal kitaplardan yapar ve bazen dinleyici birkaç yorumda bulunur. Bu kitaplar Türklerden gizleniyor ve nadiren sergileniyor. Bahsettiğimiz gibi, Alevilerin Hristiyan olduklarına dair bir görüş var. Bu sonucu doğrulamak zordur. Bu iddia, görünüşte Hristiyan eylemlerine benzeyen bir dizi işarete dayanmaktadır.

Bay Ervan Kerivel’e Teşekkür ederiz.