Fransız Yeşiller Partisi temsilcisi Ermeni asıllı Janna Barseğyan Fransa’nın Sartasburg şehrinin belediye başkanı seçildi.

“Armenpress” tarafından bildirildiğine göre, Janna Barseğyan,Birinci  Ermenistan Cumhuriyeti Milletvekili Bercuhi Bartizpanyan-Barseğyan’ın torununun torunudur.

Barseğyan 6 Aralık 1980’de Syuren şehrinde doğdu, annesi bir Bretonlu hukukçu,  babası ise bir Ermeni avukattır.

1998’den itibaren Paris, Münster ve Berlin’de Fransız-Alman Hukuk Fakültelerinde okudu.

2010 yılında Janna Barseğyan, kan bağıyla Ermeni kökenlerini yeniden birleştirmeye karar verdi. Ermenistan Cumhuriyeti ile turizm, atık geri dönüşümü ve sosyo-kültürel değişimler alanlarında bir dizi işbirliği programını ele aldı.

Strazburg’da Janna, Baruyr Sevak’ın adını taşıyan “Sevak” adlı derneği kurdu ve buradaki 2 çalışma yılı sırasında Ermeniceyi öğrendi ve Ermeni kültürüyle tanıştı.