1922’de Rio de Janeiro’daki Uluslararası Zirvede yeni bir bayram günü önerildi – Dünya Okyanus Günü.

2008 yılında BM Genel Kurulu 2009’dan beri günün resmi olarak kabul edilmesine karar verdi.

Okyanus (Yunanca: Oceanus) geniş bir tuzlu su kütlesi ve su ortamının önemli bir bileşenidir. Dünya yüzeyinin yaklaşık %70’i okyanus suyuyla kaplıdır.

Son zamanlara kadar, dünya okyanusları dört okyanusa ayrıldı: Pasifik, Atlantik, Hint Okyanusu ve Kuzey Buz Denizi. Bazı akademisyenler 5. okyanusun ayrılmasının doğru olacağını düşündüler.

Nihayet, 2000 yılında, yeni oşinografik verilere dayanarak Dünya Coğrafya Örgütü, Güney Okyanusu’nun haritalarda yeniden ortaya çıkması gerektiğini duyurdu.

İnsan faaliyeti yüzünden, dünya okyanusu da zarar görüyor. İklim değişikliğinin okyanus üzerinde doğrudan etkisi vardır, suyun asitliğini, bitki örtüsünü ve faunayı olumsuz etkilemektir.

Dünya okyanuslarının korunması çeşitli araştırmalar, su arıtmada yeni yöntemler sunmak gibi sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda  insan faaliyetlerinin sucul çevre üzerindeki olumsuz etkilerini sınırlayan yasal belgeler de oluşturulmalıdır.