Dünya Dostluk Günü, dostlara teşekkür etmek amacıyla her yılın 30 Temmuz’unda kutlanmaktadır. 

Uluslararası Dostluk Günü, takvimdeki en genç bayramlardan biridir. O günü 30 Temmuz’da kutlamak fikri, BM Genel Kurulu’nun 65. Kongresi sırasında 27 Nisan 2011’de onaylandı. BM Teşkilatı, devlet kurumlarının yanı sıra uluslararası kuruluşların da 30 Temmuz’u kültürel geleneklere göre kutlamasını önerdi.

BM Teşkilatının  bu kararı, farklı ülkeler arasında dostane ilişkiler kurma veya sürdürme olasılığını vurgulamaktadır.

Belgede «Teşkilat, uluslar, ülkeler, kültürler arasında barışı çağrıştırmakta ve toplumlar arasında köprüler oluşturarak çok kültürlülüğe katkı sağlamakta” olduğu vurgulanmaktadır.