Çok kısa genel bakış

Takvim ve bayram günleri, eski zamanlardan bu güne kadar zamanı ölçmenin ana aracı olmuştur.

Kurmlar (ruhsal önderler) Şahlar ve Krallar kutsandıkları zaman, takvimin hesaplama kayıtlarını korumaya ve kayıtları keyfi olarak değiştirmeyeceklerine veya bozmayacaklarına dair yemin ederlerdi.

Ermeni Kurmlar sınıfı eski zamanlardan günümüze kadar dört takvimi korumuşlardır :

A- Mobil (Hareketli) takvim

B- Güneş takvimi

C- Ay takvimi

D- Yıldız takvimi

Ermeni inancı, yukarıdaki dört takvimi aynı anda hesaplayan dünyadaki benzersiz sistemlerden biridir. Diğer uluslar ise güneş ya da ayla ilişkili olarak bu takvimlerden yalnızca birini kullanır.

Ve bugün çok sık olarak Ermeni inancına göre bugün hangi yıldayız ve takvimin başlangıcı ne zaman? diye soruyorlar.

Ermeni inancına göre, dört Ermeni takviminin de aynı zamanda Büyük Kozmik Dizilimden, yani tüm gezegenlerin arka arkaya sıralandığı bölgeden başlangıç aldığını ve biz bunu bizim ve hangi takvim sistemini kullandıklarına bakılmaksızın diğer tüm eski inançlar olan Mısır, Fars, Babil, Hint ve Asur takvimlerinin başlangıcı olduğunu ilan ediyoruz.

Ermeni inanışına göre bu tarih MÖ. 11542 yılıdır. Buna bugünkü 2020 yılını ekleyerek 13562 Ermeni yılını elde ediyoruz.

Şimdi kesinlikle bunun nasıl kanıtlandığını söyleyeceklerdir. Bunu çok kısaca sunmaya çalışacağım, büyük bir takvim makalesi sunmaktan kaçınarak, çevrimiçi kurslarımızda bu konuyu daha ayrıntılı olarak ele almaya çalışacağım.

Öncelikle, bazı temel bilgileri onaylayalım.

Ermenilerde bir Ermeni dönemi yaklaşık 1460 yıl olarak kabul edilir, bu da hareketli takvim ile bahar ekinoksu (gün ve gecenin eşit olduğu) arasındaki 6 saat arasındaki farktır ki 1460 yılda bu 6 saatin toplamı tüm bir yıla tekabul eder, yani Ermeni Kutsal hareketli takvimi her 1460 yılda bir kendi etrafında bir kez döner ve tekrar başlangıç ​​noktasına ulaşır. Bunu Mısırlılar Sotis Yılı olarak adlandırıyorlar.

Bir Kozmik Dizilim anlayışı 3600 yıldır, bunun yarısı olan 1805 yılı takvim hesaplamaları için dikkate alınır.

Şimdi de Ermeni dünyasından doğmuş ve yaygınlık kazanmış olan tüm kadim takvimlerin başlangıç ​​noktasını iki kadim milletin takvim sistemleriyle bulmaya çalışalım.

Yıldız Takvimini kullanan Mısırlılar, Sotis veya bizim benimsediğimiz Hayk’ın 1460 yıllık evrelerine rehberlik ettiler, ay takviminin başlangıcının Yeni Tarihten Önce [bundan böyle Y.T.Ö] 1322 olduğunu ifade ediyorlar. Ay takvimini kullanan Babilliler ise yarım şar takviminin 1805 yıllık evrelerine rehberlik ettiler ve kendi takvimlerinin başlangıcının Y.T.Ö. 712 olduğuna tanıklık ediyorlar.

Takvim Kronolojisine göre, tüm bu takvim sistemlerinin aynı anda başladıkları tek bir kökeni vardır.

Şimdi Mısır’ın 1322’sini 1460 ekleyelim ve Babil’in 712’sini de 1805’e ekleyelim.

Y.T.Ö. 1332- 2,782 – 4,242 – 5,702 – 7,162 – 8,622 – 10,082 – Y.T.Ö. 11,542

Y.T.Ö. 712- 2,517 – 4,322 – 6,127 – 7,932 – 9,737 – Y.T.Ö. 11,542

Ve görüyoruz ki tüm takvim sistemleri Y.T.Ö. 11542’ye gelerek birbirine ulaşıyor.

Şimdi başka bir argümandan alıntı yapacağım.

Haley kuyruklu yıldızı, 76 yıllık kesin bir sıklıkla Dünya gezegeninin yörüngesinde dönüyor ve genellikle takvim hesaplamalarında kullanılmıştır. O son olarak dünyanın yakınından 1986 yılında geçti.

Şimdi 1986’dan 76 yılı çıkarmaya çalışırsak, tam olarak 178 etabın ardından, tekrar 11542’ye ulaşırız.acağız. (1986+11542= 13528 ÷ 76= 178)

Aynı şeyi Hint takvimiyle hesaplamaya çalışırsak, Hint Satya Yoga’nın ilk döneminin Y.T.Ö. 11501’de başladığını görüyoruz, kabaca konuşursak, sadece 41 yıllık ihlal var.

Bu nedenle Ermeni takvimlerinin başlangıcı ve çıkış noktası kabul edilen Büyük Şar, Y.T.Ö. 11542 yılına denk geliyor.

2020 tarihini  11542’e eklersek, 13562 Ermeni yılını elde ederiz.

Uzun vadede doğru hesaplamalar yapabilmek için dört takvimimizin aynı anda olması kesinlikle gereklidir, aksi takdirde uzun vadede ihlaller söz konusu olacaktır.

Dördüncü grubu 21 Eylül’de başlayan online kurslarımızda Ermeni takviminin detaylarından bahsedeceğim.

Kurm (Ruhsal önder)- Harut Arakelyan

 

✅✅ Ermeni Öğretisi cansız mıydı yoksa Hıristiyanlık zorla mı dayatıldı?

👉 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=910059796150991&id=100014409376218

✅Sahte  «kurmlar» ve kilisesi

👉 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=834801690343469&id=100014409376218

✅ «ARAMAGİ» Eski Ermeni Kurmluk Okulu-Cemaati

Tarihsel Bakış

👉 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=898781010612203&id=100014409376218

✅ Ulusal inanç, «Kutsal Ermeni Öğretisi» : Güneş Çocukları ve «ARAMAGİ» Kurmluk Okulu-Cemaati

👉 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=897974420692862&id=100014409376218

 

https://www.facebook.com/Arevordiner/photos/a.125993508089174/591872344834619/