BATI ERMENİSTAN- Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Bağımsızlık Bildirgesi’nin kabulünün 30. yıldönümü vesilesiyle Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Başbakanı’na kutlama mesajları iletti.

30 yıl önce, 23 Ağustos 1990 tarihinde son derece zor iç ve dış koşullarda, Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, ilk Yüksek Sovyet oturumunda  (Doğu) Ermenistan Bağımsızlık Bildirgesi’ni kabul etti.

Bu, 70 yıllık Sovyet döneminden sonra Ermeni halkının yaşamında yeni bir dönemin başlangıcı oldu.

Bu bağımsızlık ilanı benzersizdir, ebedidir ve tartışılmazdır, çünkü aynı devlet kendini iki kez ilan edemez ve uluslararası hukuka göre iki kez bağımsız olarak tanınamaz.

23 Ağustos’ta kabul edilen Bağımsızlık Bildirgesi, gerçekten bağımsız (doğu) Ermenistan için 21 Eylül bağımsızlık referandumuna yol açtı. 

Aynı şekilde Batı Ermenistan, Müttefik Kuvvetler Yüksek Konseyi tarafından 19 Ocak 1920’de fiilen  ve ardından 11 Mayıs 1920’de ise de jure olarak bağımsız ilan edildi. 29 Aralık 1917’de Batı Ermenistan’ın bağımsızlığı, Batı Ermenistan’daki Ermeni halkının kendi kaderini tayin hakkı üzerine Rusya tarafından tanındı․ Bu tanınmalar Batı Ermenistan için benzersiz, ebedi ve tartışılmazdır.

23 Ağustos 1990 Bağımsızlık Bildirgesi’nin 11. Maddesi: “Ermenistan Cumhuriyeti, Osmanlı Türkiyesi’de ve Batı Ermenistan’da 1915 yılında Ermenilere yönelik gerçekleştirilen soykırımın uluslararası tanınmasını desteklemektedir” der.  

Taş üzerine, Doğu Ermenistan’ın, Batı Ermenistan’a, halkına, soykırım kurbanlarına, geçmişine, bu gününe ve gelecekteki varlığına, binlerce yıldır var olan insanların haysiyetine ve kimliğine  olan tartışılmaz konumunu yazıyoruz.

“Sevr Antlaşmasının Yüzyılı”nın öncesi olduğu gibi sonrası da olacak. Bunu Ermeni ulusunun  oluşturulmuş tüm makamlarında görebiliriz. Bu nedenle, her Ermeninin tarihini, haklarını, varlığını yeniden teyit edebilmesi için bu farkındalık yaratma çalışmasına devam etmeliyiz, ama aynı zamanda aktif bir rol almalıyız. 

Her Ermeni ailesini etkileyen soykırım süreciyle mücadele etmenin tek yolu budur.

 Yaşasın Ermeni halkı, yaşasın Ermenistan!

Armenak Abrahamyan

Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı