BATI ERMENİSTAN- Kutsal Ermeni Takviminin 6. ayı olan Sahmi ayı, hasat, mahsul kutsamasının ve doğurganlık ayı olarak kabul edilir.

O ayın burcunun Hasat ve Başak olmasının nedeni budur. Bu ayın en önemli bayramları Sahmi Ayının Astğik Günü olan 24 Ağustos Üzüm Kutsaması ve 5 Eylül Anahit Günü olan Ekmeğin Kutsanmasıdır.

Ermeniler çok eski zamanlardan beri iki çok önemli yiyeceği ekmek ve şaraba önem verdi. Ekmek ve şarap Ermenilerle o kadar ilişkilendirildi ki, birçok ülkede Ermeni milletine benzetildi.

Ermeni halk geleneğinde ekmek çok önemli bir rol oynamıştır ve hala oynamaktadır. Örneğin, atalarımız ilk tandır ekmeğini hayvanlara, ilk yedi ekmeği yoldan geçenlere verirdi. 

Ekmek ibadet seviyesine kadar kutsaldı, yere düşen ekmek kaldırılmalı, öpülmeli ve yüksek bir yere konulmalıydı, evde kullanılan ekmek asla çöpe atılmamıştır. Spiritüel yaratıklar dahil, kutsal ditsamayrlara ve atalara ekmek ikram edilir ve ekmekle onurlandırıldı.

Tüm bu gelenekleri görünce, Ekmek kutsanmasının ne kadar önemli ve mutlu bir bayram  olduğunu düşünmelisiniz. 

Yılın ana buğday hasadından elde edilen ekmekler ortaya konulur ve herkes, ilk önce Ditsamayr Anahit’i verdiği nimetlerinden ve desteğinden dolayı bir bayram havasında onurlandırlardı. Daha sonra Üzüm kutsanmasının henüz olgunlaşmamış şarabı masaya konulur ve ekmek, çeşitli meyveler, gata ve yemeklerle bayram ziyafeti düzenlenirdi.

Bayram sırasında halk, hasat edilmiş buğday tarlalarında dans ediyor ve dansın sihirli gücüyle toprağı sonbahar ekim mevsimine hazırlıyorlardı.

Bayram sırasında Kurmlar, tarlalarda hasadın bolluk ve bereketi için buğday tarlası kutsaması töreni gerçekleştiriyordu.

Ekmek Bayramı’nın sonunda Kurmlar, ritüel sırasında kutsanmış sunağa konulan buğday başakları halka dağıtıyordu. Bu başaklar bir bereket ve kutsama işareti olarak ocağın duvarına ya da günümüz anlayışına göre mutfağa asılıyordu.

Önce kutsanmış buğday taneleri halka dağıtılıyordu, daha sonra sonbaharda buğday çuvallarına konulan buğday taneleri tarlaya ekiliyordu.

Haykazun Güneş Çocukları (Arevortiler) Topluluğu için tüm bunlar tarih olmaktan ziyade bir inanç ve yaşam tarzı olarak kabul ediliyor. Ve biz, tüm bu ritüelleri içlerinde milli çağrıyı hisseden ve sadık kalmaya çalışan, hatta Ermeni köklerine ve inançlarına dönmeye çalışan herkesle paylaşmak istiyoruz.

Bu güneş ışığının altında Haykazun Güneş Çocukları (Arevortiler) Topluluğu, Ditsamayr Anahit’in binlerce yıl şükredildiği Hrazdan Nehri kıyısındaki Yerıncatap’a  bu yıl bir bayram yürüyüşü düzenledi.

Yürüyüş hakkında buradan bilgi edinebilirsiniz.

https://www.facebook.com/125990368089488/posts/603249743696879/

Kutsal inanç ve geleneklerimizi hatırlayalım, koruyalım ve yayalım; çünkü Ermeni, inançları, kültürü ve gelenekleri ile Ermeni olarak kalacaktır…

Altın Saç Örgülü Hanım’a, Ermeni Ditsamayr Anahit’e şükürler olsun…

Kurm Harut Arakelyan

Haykazun  Güneş  Çocukları  Topluluğu