BATI ERMENİSTAN- Ermeni Hipotezine yeni ilgi, dilbilimi ve özellikle arkeolojinin son gelişmeleri nedeniyle ortaya çıkıyor.

İlk Hint-Avrupa dilinin Ermeni Platosu’nda konuşulduğuna dair giderek daha inandırıcı kanıtlar ortaya çıkıyor. 

İnsanlar Ermeni Platosu diye anılan bu orta bölgeden göç ederek doğuya, batıya ve kuzeye yayıldı.

Bu video aracılığıyla, şüphesiz olasılığını artıran bazı son çalışmaların tartışılacağı Ermenice versiyonunu tanıyacaksınız.

https://www.youtube.com/watch?v=8hnU0pM_Xcc