Birleşmiş Milletler Teşkilatı  YERLİ HALKLAR BİLDİRGESİ’ni 13 Eylül 2007 tarihinde kabul etti.

İşbu deklarasyon, yerli halkların tanıması, anavatanında özgür, bağımsız yaşayabilmeleri, kendilerine karşı işlenmiş ve işlenen suçların önlenmesi için yasal bir araç haline geldi.

BM Teşkilatı Deklarasyonu, yerli halkların kendi kaderini tayin hakkını onaylıyor.

Belge, bu beyannamenin ülke tarafından kabul edilmesi, ulusal mevzuatta, devlet içinde azınlık hakların geliştirilmesine ve özerk bölgedeki nüfus haklarının gerçekleştirilmesine olanak tanıyan normların uygulanmasını gerektirdiği gerçeğini doğrulamaktadır.

Örneğin, siyasi statülerinin özgürce  seçilmesi, entegrasyonlarının ve ayrımcılık olmadığı koşullarda ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın sağlanması, Yerli halkların din, dil ve eğitim haklarının kullanılması.

Batı Ermenistan Ermenilerinin kendi kaderini tayin hakkı, Yerli Halkların yıllık BM Teşkilatı konferanslarından birinde tanındı. 

Beyanname hükümlerini takip ederek Batı Ermenistan bu yapının faaliyetlerinde daima aktif bir role sahiptir. Uluslararası Yerli Halklar Mahkemesinin kurulmasında öncülerden oldu.

Çeşitli uluslararası arenalarda, Batı Ermenistan’ın tüm hükümet organları, Batı Ermenistan Devlet Başkanı, Parlamento milletvekilleri ve hükümet üyeleri, Batı Ermenistan yerli halkının  yasal Ermeni temsilcisi olarak yerli halkların adil mücadelesini desteklediler.

Bu tarihi günde hepimizi tebrik ediyor, yerli halklara adil ve dürüst mücadelelerinde başarılar diliyoruz.

BATI ERMENİSTAN MİLLİ PARLAMENTOSU MİLLETVEKİLLERİNİN BATI ERMENİSTAN ERMENİLERİ HAKLARI HAKKINDAki RESMİ  DEKLARASYONU 

http://www.western-armenia.eu/news/Actualite/2017/Birlesmis_Milletler_Yerli_Halklar_Haklari_Bildirisi-20.01.2017.pdf

SOVYET RUSYA DEMOKRATİK KOMİSERLERİ KONSEYİ’NİN “TÜRK-ERMENİSTAN” HAKKINDAKİ KARAR

http://www.western-armenia.eu/news/Actualite/2018/Russagan_Dekret/Arevmdyan_Hayasdani_Angakhoutyan-02.03.2018.pdf

BATI ERMENİSTAN ERMENİLERİNİN KENDİ HAKKINI BELİRLEME BİLDİRGESİ

http://www.western-armenia.eu/stat.gov.wa/arm/2004/HaydararutyunHAKH-17.12.2004.pdf

BATI ERMENİSTAN ERMENİLERİNİN HAKLARI HAKKINDA

http://www.western-armenia.eu/stat.gov.wa/arm/2007/AHKH-Hrtchakagir-20.01.2007.pdf

Yerli Halkların Hakları Beyannamesi

http://www.western-armenia.eu/news/Actualite/2017/MAG_Pnig_Joghvourtneri_iravounqneri_massin_hrtchagaqir-20.01.2017.pdf

DU GÉNOCIDE DES ARMÉNIENS Á LA DÉCLARATION SUR LES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES  

http://www.western-armenia.eu/news/Actualite/2017/Du_genocide_des_Armeniens_a_la_declaration_sur_les_droits_des_peuples_autochtones-07.05.2017.pdf