Yerkürenin yaratılışı ve kadını onurlandırmayla ilgili Ermeni bayramı olan Sandarametank bayramı vesilesiyle tüm Haykazun Güneş Çocuklarını tebrik ediyoruz …

Kutsal Ermeni Takvimi’ne göre bugün, Sahmi Ayının Sim Günü (14 Eylül ve 2020 yılı için 13 Eylül’e denk gelmektedir) “Sandarametank Bayramı”dır.

Kutsal Ermeni Takvimi, sekiz büyük bayramının yanı sıra “BAGAR” olarak adlandırılan dokuz Yaradan Bayramı’na da sahiptir.

Bagar bayramlarından biri de Dünya’nın oluşumunu simgeleyen Sandaramet bayramıdır.

Bayram, Dünya’nın yaratılışını onaylayan Sandaramet Ditsuhi’yi simgeleyen şenlik ateşi etrafında kadın ve kızların halay çektiği büyük bir gösterisiyle kutlanır.

Aynı zamanda “Sandarametank Bayramı”, hayatımızın kaynağı ve kökü olan Kadının onurlandırdığı  ve övüldüğü bayramdır. 

Hıristiyanlığın işgalinden sonra, her ulusal geleneklerin yok edildiği ve başkalarınınki ile değiştirildiğinde, kadın asil Ermeni milli konumunu kaybetti ve yalnızca kocasına itaat eden ve hizmet eden kişi oldu.

Ancak yüzyıllar sonra, korkunç zulümlere dayanan ve Haykyan Kutsal Doktrini’ne sadık kalan  Ermeni Arevordi-Güneş Çocukları, kutsal atalarının asil bilgeliğine ve öğretilerine bağlı kalarak, Ermenilerin gururla kendilerini Ermeni olarak adlandırabilecekleri milli bayramları ve radikal değerleri korudular ve halka sunmaya devam ediyorlar.

Bu kutsal bayram vesilesiyle tüm Kadınlarımızı ve kızlarımızı yürekten kutluyor, gün ışığı, mutluluk ve sevgi diliyoruz, tüm Ermeni Dünyası kadınsı sevginiz ve kutsamalarınızla bol olsun.

Kurm Harut Arakelyan