Ermenistan Cumhuriyeti posta servisi olan Haypost şirketinden yapılan açıklamaya göre, Haypost şirketi 17 Eylül’de “Din ve Kültür: Asya bölgesindeki Ermeni kültürel mirası: Singapur’un Kutsal Grigor Lusavoriç Kilisesi” konusunda yeni bir pul bastı.

Pul, Singapur’daki Surp Grigor Lusavoriç Kilisesi’nin cephesini, “Surp Grigor Lusavoriç Kilisesi” ve “Ermeni Apostolik Kutsal Kilisesi” şeklinde Ermenice ve İngilizce yazılarla tasvir ediyor. 

Surp Grigor Lusavoriç Ermeni kilisesi Singapur’daki ilk Hıristiyan kilisesi ve Singapur’un en eski yapılarından biridir. 1835 yılında inşa edilmiş ve 1936’da kutsanmıştır. Kilise, ünlü İrlandalı mimar George Coleman tarafından tasarlanmış ve inşa edilmiş ve Coleman’ın en ünlü eserlerinden biri olarak kabul ediliyor. 

Kilisenin çevresinde, XIX-XX yüzyılların ünlü Singapur Ermenilerinin gömülü olduğu küçük bir mezarlığa sahip tropikal bir bahçe bulunmaktadır.