Türkiye otuz yıldır kara sınırını kapatarak Ermenistan Cumhuriyeti’nin denize erişimini engelliyor. Bu ortaçağ ablukası ne mantıkla ne de uluslararası hukuk açısından haklı gösterilemez çünkü sadece ilgili uluslararası sözleşmeyi ve teamül hukukunu değil, aynı zamanda uluslararası anlaşmaları da doğrudan ihlal ediyor. 

Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan bunu 23 Eylül’de “Karayla çevrili Gelişmekte Olan Ülkelerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için Viyana Eylem Planı ile İş Birliği” Konulu Karayla çevrili Gelişmekte Olan Ülkeler Grubu’nun Bakanlar Düzeyindeki Çevrimiçi Toplantısında dile getirdi.

Zohrab Mnatsakanyan konuşmasını bitirirken, Ermenistan Cumhuriyeti’nin Viyana Eylem Planını desteklemek için etkili çok taraflı işbirliğine olan bağlılığını yineledi.