Azerbaycan Cumhuriyetinde yaşayan sevgili yerli halklar: Talişler, Lezgiler, Avarlar ve diğer ulusal azınlıkların temsilcileri. Artsakh Cumhuriyeti’nin “Adalet” Partisi size sesleniyor: Yerli halklar olarak yüzyıllardır yan yana yaşadık, birbirimizle hiç sorun yaşamadık. Bugün Azerbaycan’ın kurbanlarının çoğu sizden oluşuyor, seferberlik sonucunda öncelikle sizi çağırıyorlar, yaşadığınız yerde internet bağlantısı kesiliyor.

Bayanlar ve Baylar, bu savaşın sizin savaşınız olmadığını anlıyoruz. Bu, Azerbaycan otoriteleri tarafından Ermenilere dayatılan bir savaş.

Yurtdışında yaşayan Talişler, Lezgiler ve Avarlar’ı, Azerbaycan’da yaşayan yurttaşlarını Ermenilere karşı savaşmaya ve ölmeye değil, Dağıstan’a geçmeye ikna etmeye çağırıyoruz.

Biz birlikte bir azimlilik  göstermeli ve kurbanlar vermemeliyiz.

Yerli bir halk olarak Talişler, Lezgiler ve Avarlar kendi topraklarında yaşama ve devlet olma hakkına sahiptir.