Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu’nun  01 Ekim 2020 tarihindeki olağan oturumunda iç ve dış sorunlar ele alındı.

Onlayn  oturum Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Parlamento Başkanı Leonardo Basmacıyan ve Başbakan Seda Melikyan eşliğinde gerçekleşti.

Batı Ermenistan Parlamentosu’nun Artsakh temsilcisi son günde Artsakh Cumhuriyeti’nde var olan durumu sundu.

Batı Ermenistan parlamentosunun bundan sonraki adımları görüşüldü․

Onlayn olağan oturum her gün aynı saatte gerçeklecek.