Ermeni gerçeğinin ilk süreli yayını olan Azdarar, 16 Ekim 1794’te Hindistan’ın Madras kentinde ilk yayına başladı, editörü rahip Harutyun Şmavonyan’dı, 1796 yılına kadar yayınlandı, maddi sıkıntılar nedeniyle durduruldu.

Eski Ermenice (grabar), kısmen Hint-Ermenice ve Yeni Culfa lehçelerinde yayınlanmıştır. “Azdarar”, bilimsel, tarih bilimi, edebi ve kamuya açık bir dergiydi. Hindistan’daki Ermenilerin hayatını yansıtıyordu, Ermeni halkının aydınlanmasına, ulusal öz bilincine ve kurtuluş sorunlarına atıfta bulundu.

Ayrıca şiirler, masallar, sohbetler, hikayeler, ahlaki içerikli eğitici makaleler yayınladı ve Güney Kafkasya’da meydana gelen olaylar hakkında bilgi verdi. 

Dergi, kolonideki Ermenileri anavatanlarına dönmeye çağırdı. “Azdarar” ın bazı sayıları kırmızı harflerle resimli olarak yayınlandı. Şmavonyan; Madras, Kalküta, Basra, Çin ve Filipinler’den yazılar alıyordu ve Yerevan ile Şuşi’den makaleler yayınladı.

Bir Cevap Yazın