Batı Ermenistan Parlamentosu Başkanı Leonardo Basmacıyan ve  Başkan Yardımcısı Lydia Margosyan, Batı Ermenistan Parlamentosu tarafından Fransa Ulusal Temsilciliğine bir mektup gönderdi.

Bayanlar ve Baylar,

Atalarının topraklarında 10.000 yıldan fazla yaşayan yerli Artsakh (Dağlık Karabağ) nüfusu  2020 yılının 27 Eylül’ünden bu yana bir kez daha şiddete ve Azerbaycan saldırısına maruz kaldı. 

1921’de Sovyetler Birliği, Azerilerin Ermenilere karşı ırkçı ve ayrımcı politikalar izlediği bir bölge olan Artsakh’ı Ermeni halkının iradesine karşı ve uluslararası hukuka aykırı olarak Azerbaycan’a keyfi olarak verdi. 70 yıllık sömürge baskısının ardından Ermeni halkı, SSCB mevzuatı ve uluslararası standartlara uygun olarak kendi devlet yapısını kurarak kendi kaderini tayin hakkını kullanmaya karar verdi.

SSCB’den ayrılma süreci, Ermenistan ve Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri ile birlikte başladı. Dolayısıyla söz konusu olan “ayrılıkçılık” değil, 10 Ağustos 1920’de Sevres’te imzalanan Uluslararası Barış Antlaşması’nın ve BM Şartının temeli olan 1. madde uyarınca halkların kendi kaderini tayin hakkı ile ilgilidir.

Bu karar Bakü, Kirovabad, Sumgayit’te katliamlara neden oldu ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nde binlerce Ermeni öldürüldü. 1991 yılında Artsakh Cumhuriyeti’ne karşı Azerbaycan tarafından saldırı gerçekleşti. Bu savaş on binlerce kurbana neden oldu ve 14 Mayıs 1994’te imzalanan ateşkes ile ve Artsakh halkının zaferiyle sona erdi. 

Bugün, Türkiye Silahlı Kuvvetleri tarafından açıkça desteklenen bu yeni Azerbaycan’ın saldırganlık savaşı, Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü ve uluslararası sivil hukuka göre hukuken bir savaş suçu olarak görülen sivil halka yöneliktir.

Bu yeni savaş, 1920’de müttefik güçler tarafından tanınan Batı Ermenistan topraklarında Ermeni devletinin doğu sınırını belirleme sorunuyla doğrudan bağlantılıdır.

Uluslararası Hukuk Antlaşmasının 92. maddesine göre, “Ermenistan (Batı Ermenistan), Azerbaycan ve Gürcistan’ın ilgili sınırları, ilgili Devletler arasında doğrudan anlaşma ile belirlenmektedir.”

Bir Cevap Yazın