Batı Ermenistan’daki Urfa’nın batısından güneyine doğru uzayan ufak bir dağ silsilesi üzerindeki tarihi eser kalıntısına Deyr Yakup Manastırı veya halk dilinde Nemrut’un Tahtı deniyor.

Bu tarihi yapılar topluluğuna oldukça sarp ve bozuk yoldan ulaşılabiliyor. Deyr Yakup ya da Nemrut’un Tahtı Kireç taşından yapılmış yapıların yanında yine kireçtaşı kayalıklara oyulmuş odalar topluluğundan meydana gelmektedir. Oldukça geniş bir alana yayılan yapılar topluluğu defineci ve kaçak gecekonduların tehditi altında.