Tigranakert, Artsakh Cumhuriyeti’nin Martakert bölgesinin güneydoğusunda bulunan tarihi bir Ermeni şehri. Yaklaşık 50 hektarlık bir alanı kaplar. Tigranakert, Artsakh Cumhuriyeti’nin Martakert bölgesinin güneydoğusundaki tarihi bir Ermeni şehri. Yaklaşık 50 hektarlık bir alanı kaplar. Ermeni Kralı Büyük Tigran’ın (M.Ö. 95-55) onuruna adı verilen Ermeni platosundaki birkaç eski şehirlerden biridir. Ancak, Robert Hyusen ve Babken Harutyunyan gibi bazı bilim adamları bu Tigranakert’in Büyük Tigran’ın  babası Tigran 1.  (MÖ 123-95) tarafından kurulduğu iddia ediyorlar.

Tarih:

Tarihi kaynaklar ilk olarak yedinci yüzyılda Tigranakert’e değinir ve Utik  eyaletinde aslında aynı adı taşıyan iki şehir olduğunu belirtiyor. Arkeologlar ve tarihçiler, ilkinin kuruluş tarihini  Kral Tigran veya oğlu Kral Büyük Tigran’ın hükümdarlığı sırasında M.Ö. 120-80’li yıllara ait olduğunu belirtiyor.

Robert Hyussen, adını taşıyan herhangi bir sikke veya yazı bulunamadığından dolayı II. Tigran’ın atfedilmesini sorguladı. Gardman bölgesinde bulunduğuna inanılan ikinci Tigranakert’in kalıntıları henüz keşfedilmemiştir.

İlk Tigranakert’in Orta Çağ’ın başlarında düşüşünden sonra şehrin adı korunmuş ve yerel coğrafi bölgelerde kullanılmaya devam edilmiştir: Tngrnakert, Tarnakert, Taraniurt, Tarnagyurt ve Tetrakerte.

Ekim 2020’de arkeolog Hamlet Petrosyan, ören yerinin çatışmalar nedeniyle tehlikede olduğu ve 2020 Dağlık Karabağ ihtilafı sırasında şehrin  “birkaç kez” bombalandığı konusunda uyardı.

Kazılar:

2005 yılında Artsakh’daki Tigranakert’in  kazılarına başlandı. Sonuçta, şehrin kalesi, surlar, şehrin orta kısmı, erken ortaçağ bazilika kilisesi bulundu ve incelendi. Şehir esas olarak beyaz kireçtaşından yapılmıştır. Surların duvar taşlarındaki “kırlangıç ​​kuyruğu” şekli dikkat çekicidir.

Kazıların en önemli buluntularından biri 15 Temmuz 2008’de bulunan Ermenice yazıtıdır. Mayıs 2010’da Tigranakert bölgesinde bulunan geç dönemdeki kalede, 5 yıllık çalışma sırasında keşfedilen sergileri ziyaretçilere sunan bir müze açıldı.