Dresden Senfoni Orkestrası, sessiz kalmama çağrısında bulunarak Artsakh’ı destekledi. Ermeni Ulusal Filarmoni Orkestrası’nın Facebook sayfası bunu duyurdu ve duyurunun çevirisini sundu.

Açıklamada, 27 Eylül’de Azerbaycan’ın Türkiye’nin askeri ve siyasi himayesi altında Artsakh Cumhuriyeti’ne savaş açtığı ve sadece askerlerden değil sivillerden de yüzlerce can kaybına yol açtığı belirtiliyor.

Sanat ve kültür, insanlık tarafından insan bağının ve medeniyetin gelişiminin en yapıcı gücü olarak algılanıyor. Sanat, yaratıcı ve insani formumuzda eşit olduğumuzu kanıtlayarak fiziksel ve zihinsel sınırları aşar ve hepimizi bağlar. 

Ermenistan ve Artsakh Cumhuriyetleri’nde sanatçılar artık ailelerini ve komşularını korumak için asker olmalılar.