Biyolojik Bilimler Doktoru, Ulusal Bilimler Akademisi Moleküler Biyoloji Enstitüsü çalışanı Profesör Levon Yepiskoposyan, Batı Ermenistan televizyonunda genetik haritalama, yarattığı fırsatları, Ermeni genetik hücresi hakkında konuştu ve genetik kimlikle ilgili bir dizi önemli soruyu ayrıntılı olarak sundu.