1945 16 Kasım’da Londra’da  37 ülkenin hükümetleri tarafından UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) kuruldu. 1925’te kurulan ve unutulmuş Entelektüel Uluslararası İşbirliği Enstitüsü’nün resmi halefiydi.

Bu uzmanlaşmış BM organının kurulmasının amacı adalet, yasallık ve insan hakları uğruna eğitim, bilim ve kültür alanlarında işbirliğini artırarak barış ve güvenliği teşvik etmek. UNESCO ayrıca, ırk, cinsiyet, dil veya din temelinde ayrımcılık yapılmaksızın, BM Şartı’nda yer alan temel özgürlüklere tüm halklar için evrensel saygıyı sağlamayı amaçladı.

UNESCO’nun merkezi Paris’te. UNESCO’nun şu anda 193 üye devleti, 2 gözlemci devleti ve 11 ortak üyesi bulunmaktadır.

Azerbaycan-Türk terör örgütü her zaman tarihi ve kültürel anıtlara acımasızca muamelesi ile ayrıldığından, bugünlerde UNESCO’nun Artsakh’daki Ermeni tarihi eserlerinin korunmasına verdiği yanıt her zamankinden daha önemlidir.