Bir grup Fransız milletvekili, Artsakh Cumhuriyeti’nin tanınmasıyla ilgili bir karar tasarısı sundular. Tasarı, 16 Ekim 2020 tarihinde Ulusal Meclis Başkanlığı tarafından tescil edildi ve onaylandı.

Batı Ermenistan Cumhuriyeti’nin, Artsakh’daki Azeri-Türk zulmünü kınamak ve bu iki ülkenin savaş politikasına karşı önlemler almak için Fransa’ya başvurduğunu belirtelim.

Karar için bir öneri.

Ayrı bir Madde.

Ulusal Meclis

Anayasanın 34-1 maddesini ve Tüzüğün  136. Maddesini dikkate alarak,

Güney Kafkasya’daki barış çabalarına katkıda bulunma kararlılığını bir kez daha teyit ediyor.

1. 1994 yılından bu yana, diğer eşbaşkanları olan Rusya ve ABD ile birlikte Minsk Grubu çerçevesinde Dağlık Karabağ sorununa çözüm arayışının Fransız diplomasisinin güçlü arzusunu vurgulayarak,

2. Azerbaycan ile Türkiye arasında askeri çözümü teşvik etmeyi amaçlayan ve bunun sonucu olarak 27 Eylül’de başlayan savaştaki ittifakı dikkate alarak,

3. Suriye’de cihatçı gruplarda görev yapan paralı askerlerin Azerbaycan ordusu saflarında askere alınması  ve  27 Eylül 2020’de başlayan savaşa katıldıkları dikkate alındığında,

4. 2016 yılının 2-6 Nisan tarihinde Dağlık Karabağ’da dört günlük savaşı ve çatışmanın Temmuz 2020’de Ermenistan Cumhuriyeti’nin egemen topraklarına aktarılmasını hatırlatarak, 

5. Azerbaycan yönetimi altındaki Ermeni azınlıkların, 25-27 Şubat 1988 yılında Sumgait başta olmak üzere,  23 Kasım 1988 tarihinde Kirovabad’da, 12-19 Ocak 1990 tarihinde Bakü’de ve 10 Nisan 1992’de Marağa’da birçok kez katliamlara maruz kaldıkları dikkate alınarak  Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarında güvenlikleri garanti edilemez,

6. Azerbaycan’da Ermeni nüfusunun özgürce yaşayamayacağını teyit eden Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu ve BM Irkçılığa karşı Komitesinin raporlarını dikkate alarak,

7. Azerbaycan’ın askeri çözüme başvurusu nedeniyle engellediği aşamalı müzakere sürecinde rolü olan, bir Minsk Grubu eşbaşkanı olan Fransa’nın Dağlık Karabağ sorunundaki tarafsız konumunu dikkate alarak,

8. Güney Kafkasya’da bölgesel güçlerin, sonuç olarak Ortadoğu  konumunda bulunabilecekleri geniş çaplı bir silahlı çatışma tehdidi dikkate alarak  

9. Azerbaycan Hükümeti’nin Dağlık Karabağ sorununun müzakereler yoluyla çözülmesini reddettiğini dikkate alarak,

10. Dağlık Karabağ sorununun, uygun bir çözüm gerektiren, düşmanlıklar ve bölgesel etkiler nedeniyle benzersiz doğasını vurgulayarak,

11. Sivil nüfusun kalıcı güvenliğini sağlayarak çatışmanın nihai çözümüne acil olarak ulaşma ihtiyacını yeniden teyit ederek,

12.   Azerbaycan yönetiminin Dağlık Karabağ için Ermeni nüfusunu yok etme tehdidinin ötesinde: Artsakh yetkilileri de dahil olmak üzere çok taraflı müzakerelerde belirlenen nihai sınırlar dahilinde tam egemenliğini sağlama konusundaki mutlak ihtiyacını teyit etmektedir,

13. Hükümeti, ihtilafın nihai çözümüne ulaşmak için Artsakh yetkilileri ile diplomatik ilişkilerin kurulması ve Artsakh Cumhuriyeti’nin tanınmasına derhal devam etmeye çağırıyor.

Bugün, 18 Kasım’da, Paris Belediyesi Artsakh Cumhuriyeti’nin tanınması çağrısını kabul ettikten birkaç saat sonra, Fransız Cumhuriyeti Senatosu “Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin tanınması gereği üzerine” karar taslağını oylamaya sunmaya karar verdi.