Ermeni Ulusal Kurtuluş Hareketi üyesi, Rusya’nın devlet danışmanı, sanayi ve toprak sahibi  olan Hovhannes Lazaryan, 23 Kasım 1735’te İran’ın  İsfahan eyaletinin  Yeni Culfa vilayetinde doğdu.

24 Ekim 1801’de St.Petersburg’da öldü.

Hovhannes Lazaryan, Ermenistan’ı kurtarmak için Rus sarayı ile olan yakın ilişkilerini kullandı. Kurtuluş programlarının geliştirilmesinde aktif rol aldı. Ermenistan devletinin restorasyonu konusunu Rusya’nın himayesinde göstererek, “Bay İvan Lazarev’in Notu” başlıklı bir program derledi ve Rus hükümetine sundu. Aydınlanmaya büyük önem verdi. Hovhannes Lazaryan’ın yardımıyla farklı şehirlerde okullar açıldı, Lazaryan Seminarisi kuruldu, Tsarskoye Selo’da bir Rus kız okulu, Moskova ve St.Petersburg’da Ermeni kiliseleri inşa edildi. Lazaryan ayrıca, Kizel ve Polaznino metalurji fabrikaları da kurdu. 1786’da Avusturya İmparatoru II. Joseph’ten Baron unvanını ve 1788’de Kont unvanını aldı.

Moskova’da kurulan Lazaryanların malikanesinde, daha sonra Lazaryan Seminarisi 

kuruldu, şimdi ise Rusya’daki Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği bulunmaktadır.