“Ülke ve şehirlerin yer isimleri tesadüfen konulmuyor. Her birinin kendi tarihi ve anlamı vardır.

Fetihlerin önce işgal ettikleri şehirlerin ve bölgelerin adlarını değiştirmeleri tesadüf değildi. Bugünün Azerileri olan Türkler ve Kafkas Tatarları, Ermeni izini halkın hafızasından ve tarihi kaynaklarından silmeye çalıştıklarında bu açıdan bir istisna değildir.
Azerbaycan, “ağabey”in deneyim ve yöntemlerine en iyi şekilde hakim olmuş ve uygulamıştır. Ve Türkiye’de Ermeni yer isimlerinin Türkleştirilmesi ve Kürtleştirilmesinin derin kökleri vardır.

Türkolog Lusine Sahakyan, “Ermeni yer isimlerinin Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti’nde Türkleştirilmesi” adlı çalışmasında bu yöndeki tarihsel gelişmeleri ve ortak yöntemleri sunmaktadır․

“Ermeni yer isimlerinin bütün bir medeniyetin ürünü olduğunun farkına varan Türk yetkililer, eski Ermenilerin varlığının anlamlı tanıkları olan, bölgenin gerçek sahiplerinin fiziksel olarak yok edilmesiyle yetinmeyip, Batı Ermenistan’daki  Tarihi ve Kültürel Soykırımı Ermeni yer isimlerini hedef alarak sürdürüyorlar.”