Batı Ermenistan’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Van Kalesi ve çevresi için ekolojik temelli rapor hazırlandı.  

2011’den bu yana tabiat varlıklarının korunmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Rapor, Kasım ayında Van Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nda toplantı gündemine alındı. 13 Kasım 2020 tarih ve 241 sayılı kararı ile tescile uygun bulundu. Bakanlıkça değerlendirmesi yapılan Van Kalesi ve çevresi için ‘doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı’ tescili uygun görüldü.