“Masyats Ağavni”(“Avetaber Hayastayants” alt başlığı ile) adlı dergi, 1856-1858’de Paris’te Ermenice ve Fransızca, 1860-1865’te Theodosia’da Ermenice ve Rusça olarak yayınlandı. 

Derginin Editör-yayıncısı Gabriel Ayvazovski’ydi. Amacı, Avrupa medeniyetinin, biliminin başarıları hakkında bilgilendirmek, sanat ve zanaat sevgisini uyandırmak, insanların ahlaki eğitimini teşvik etmekti. 

Eğitime ve bilime büyük önem verdi, popüler bilim konuşmaları, pedagojik ve tarihi makaleler yayınladı. 1860’tan itibaren “Raduga” adlı ek yayını çıkarttı.