Şubat 1919’da Paris’teki Versailles’da iki Ermeni delegasyonu, Batı Ermenistan Ermenileri adına Boğos Nubar Paşa’nın başkanlık ettiği Ermeni Ulusal Delegasyonu  ve Avetis Aharonyan başkanlığındaki Ermenistan Cumhuriyeti delegasyonu kendilerini müttefiklere tanıtarak onlardan Ermeni ulusal taleplerini tanımalarını istediler.

Fransız Dışişleri Bakanı Pishon, Ermeni delegelere bir muhtıra hazırlamalarını teklif etti. 12 Şubat 1919’da “Ermeni İddiaları Muhtırası” şu içerikle sunuldu: Bağımsız  Ermeni devletinin 

7 Ermeni eyaleti, Kilikya ve Kafkasya Ermenistan Cumhuriyeti topraklarının birleştirilmesiyle  tanınması.

19 Ocak 1920’de iki Ermeni heyetinin başkanları, Boğos Nubar ve Avetis Aharonyan bir toplantı yaptı ve toplantıda Paris Barış Konferansı kararıyla Ermeni devletinin bağımsızlığının fiilen tanındığı öğrenildi. Bağımsızlığın tanınması şu şekilde formüle edildi:

1/ Müttefikler Yüksek Konseyi, Ermenistan Devleti Hükümeti’ni fiili Hükümet olarak tanıdığını açıkladı.

 2/ Tanınmanın Ermeni devletinin sınırları meselesini önceden belirlemediğine karar verildi.