Ermenistan Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu Arman Tatoyan, Ermenistan Cumhuriyeti’nin yetkili devlet organının Azerbaycan’daki Ermeni tutukluların sayısını yayınlaması gerektiği görüşünü dile getirdi. 

Ermenistan İnsan Hakları Savunucusunun “Armenpress”in aktardığı açıklamasından bir alıntı sunuyoruz:

“Ermenistan hükümeti, dünkü resmi cevabı haklı çıkararak, Azerbaycan’da tutulan Ermeni tutsaklarına ilişkin rakam verilerini yayınlamadı, sadece konunun “çok hassas bir nitelikte” olduğunu belirtti.

Aslında Azerbaycan’da tutuklu bulunan Ermeni esirlerin sayısına göre en azından:

1) Ermeni esirlerin serbest bırakılması ve iade edilmesi konusunda Azerbaycan üzerindeki uluslararası baskıyı önemli ölçüde artırma fırsatı olacaktır;

2) Azerbaycan’a ek yükümlülükler getirilmesi için gerekçeler oluşacak,

3) Azerbaycan’da tutulan esirlerin koruma düzeyi artacak;

4) Devletin esirlerin ve onların ailelerinin haklarına saygısı açıkça vurgulanacak;

5) Devletin, kamusal önem taşıyan bu konuya karşı sorumlu tutumu kamuoyunda vurgulanacak;

6) Herhangi bir tarafın yanlış bilgilerle halkı yanıltma ve manipüle etme girişimleri boşa çıkarılacak veya önemli ölçüde azaltılacaktır.

Dolayısıyla, Ermenistan Cumhuriyeti’nin yetkili devlet organı, şu anda Azerbaycan’da tutulan Ermeni esirlerin sayısını edindiği bilgilere göre veya emin olduğu temele dayanarak yayınlamalıdır.