Ermeni Genel Yardımsever Birliği, Oxford Üniversitesi’nin Klasik Armenoloji Yüksek Lisans programına katılmaları için beş yıl boyunca yılda bir yüksek lisans öğrencisine burs sağlayacak. 

Konuyla ilgili bir parçayı sizlerin dikkatine sunuyoruz: “Beş yıl boyunca yılda bir yüksek lisans öğrencisini destekleyen bu yeni burs programı, Ermeni kültürünü ve mirasını daha iyi anlama çabalarını teşvik etmede kilit bir rol oynayacak. Klasik Armenoloji alanında yüksek lisans derecesi için başvuranlar, çeşitli Ermenice metinleri okuma ve tercüme etme konusunda deneyim kazanacaklar, bu da seçtikleri dönemin edebi kültürü ve tarihi hakkında derinlemesine bir bilgisel anlayış kazanmalarını sağlayacak.”