“Hayern Aysor” ajansının Facebook sayfasından bildirildiğine göre, Marsilya’daki “Surp Sahak ve Surp Mesrop” adlı Kültür Merkezi saldırıya uğradı. Bu, olay, 24 Ocak saat 18:40’ta meydana geldi.

Ajansa göre, “Kültür Merkezi, Ermeni Cemaatlerinin Koordinasyon merkezidir. Artsakh savaşı sırasında, Ermenistan Cumhuriyeti’ne Marsilya’dan ve ülkenin güneyinden gönderilen insani yardımı koordine ediyordu. Daha önce, benzer olaylar Berlin, San Francisco, Paris ve Dessin’de Komitas heykeli ve Soykırım Anıtı tahrip edildiğinde meydana geldi. Bu eylemleri  Fransa’da kapatılan aşırılık yanlısı olan Türk faşist-milliyetçi “Bozkurtlar” grubu gerçekleştirdi.”

Fransa’daki Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği, olayla ilgili endişelerini dile getirdiği yazısında: “Marsilya’daki Ermeni Kilisesi’nin kültür merkezine yapılan saldırıdan büyük endişe duyuyoruz. Fransa’daki Ermenilere ve Ermeni kültür mirasına son zamanlarda Türk-Azeri tacizleri gibi faşist-milliyetçi temelli her türlü nefret eyleminin reddedilmesi gerektiğini yeniden teyit ediyoruz” ifadesini kullandı.