Artsakh’ın bağımsızlığı ile ilgili Avrupa Parlamentosu’nun önerisi:

Batı Ermenistan’ın Stratejisi adlı seminerin 7. gününde Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Avrupa Parlamentosu’nun Ermenilere yönelik yaklaşım ve önerilerini sundu.

Devlet Başkanı Abrahamyan, Avrupa Parlamentosu’nun soykırımla ilgili 1915-1917’de Ermenilere karşı işlenen soykırımı kabul ettiğini açıkça belirtmesine karşın belgede Ermenilerin Türkiye’ye karşı herhangi bir talepte bulunma haklarının yer almadığını hatırlattı.

Avrupa Parlamentosu’nun aldığı bu kararı inceleyen Devlet Başkanı, Batı Ermenistan Cumhuriyeti milletvekillerine, hükümete ve tüm dünyadaki Ermenilere bu noktayı kabul etmemeleri ve tüm ülkelere ve Avrupa Parlamentosu milletvekillerine bu taslağı gözden geçirmek için başvuruda bulunmaları çağrısında bulundu. Ayrıca, 1920 yılında Milletler Cemiyeti’nin kararıyla Artsakh’ın Ermenistan’ın bir parçası olma gerçeğinin de bu noktaya dahil edilmesi gerektiğini belirtti.

Abrahamyan, Artsakh Devlet Başkanı’nın Artsakh’ın bağımsızlık politikasına atıfta bulunarak, Artsakh’ın 1920’den beri tarihi Ermenistan’ın bir parçası olduğunu ve bağımsızlığa ihtiyaç duymadığını ve genel olarak mevcut politikanın büyük ölçüde yanlış olduğunu hatırlattı, çünkü Batı Ermenistan’a dayanarak ayrılıkçılık değil, birlik fikrini benimsemeliyiz.

Seminer sırasında tartışılan stratejik gelişmelerden biri de: “Ermeni devletinin bütünlüğünü korumak için çalışmalar yapılmasıydı.” 

Başbakan Seda Melikyan ise, milletvekillerinin bu önemli konudaki rolünü vurgulayarak, Avrupa Parlamentosu milletvekillerine mektuplar yollamanın yanı sıra Batı Ermenistan’ın çıkarına yarayacak yeni yasa ve taslak hazırlamayı önerdi.