Batı Ermenistan’ın Amasya’da Oluz Höyük kazılarında Frig dönemine ait 2 bin 600 yıllık “Kubaba Sunağı” keşfedildi. 

Kazı başkanı Şevket Dönmez, daha önce bu döneme ait bir dini yapıya rastlanmadığını ifade etti. 

Oluz Höyük kazı çalışmaları sırasında Friglerin kutsal tanrıçası Kubaba’nın heykeline ait parçaya rastlandı.

Özellikle antik dönemde adakların adanıp kurban sunumlarının yapıldığı dini yapılar olan sunakların mimari açıdan da değer taşıdığına değinen Prof. Dr. Dönmez bu keşfin 14 yıldır arkeolojik kazıların sürdüğü ve 10 kültür katmanının saptandığı Oluz Höyükün her dönemde kutsal bir önemi olduğunu gözler önüne serdiğini vurguladı.