Zabel Esayan 4 Şubat 1878 tarihinde Konstantinopolis’in “Silahtar Park” adlı semtinde doğdu. Önce özel bir okula girdi, ardından Üsküdar Surp Haç Okulundan mezun oldu. Bir yıl Arşak Çobanyan’ın talebesi oldu.

Bayan Zabel Yesayan, İstanbullu Ermenilerin modern Ermeni edebiyatının ünlü isimlerinden biridir. Yirmi yıldır, öyküleri ve novelleri neredeyse tüm Ermenice yayınlanan Türk gazetelerinde yayınlandı.  

Bayan Yesayan’ın bir düzyazı şiiri ilk olarak yazar 17 yaşında daha bir kız çocuğuyken Arşak Çobanyan’ın “Çiçek” adlı dergisinde yayınlandı. Ardından 1902’ye kadar Zabel Yesayan edebiyat öğrencisi olarak Paris’te yaşadıktan sonra Konstantinopolis’e döndü ve hayatını edebiyata adadı.

Adana’daki korkunç katliamın sonunda Zabel Yesayan, yerel Ermeni halkının yaşadığı sonsuz sefaleti şahsen görmek ve bir fikir oluşturmak için Kilikya’ya gitti. Bu yolculuğunun sonucunda, “Harabeler İçinde” başlıklı eseri doğdu.

Zabel Yesayan için, 1933’te Yerevan Üniversitesi’nden alınan çalışma daveti ölümcül olacaktı. Felaketler zamanıydı: Stalin şiddetleri, zulüm, hapis ve idamlar. 1936 yılında yazar, Yazarlar Birliği’ndeki konuşmasının ardından tutuklandı.

Bugüne kadar, bu en verimli Batı Ermenistanlı Ermeni kadın yazarın acı sonu, koşulları ve tarihi hakkında kesin bir veri yoktur. Bazı bilgilere göre ölüm tarihi 1943’tür.