Matenadaran’ın kıdemli araştırmacı Tamara Minasyan’ın yazdığı  “Utik’in Yazım Merkezleri” başlıklı çalışması yayınlandı.

Makale, litografik ve bibliyografik kaynakların temelinde Ermeni yazım kültürünün en eski beşiklerinden biri olan Büyük Hayk’ın Utik eyaletinin yazım merkezleri, eyaletin tarihi ile ilgili pek çok konuyu kapsayan çok sayıda anıların yayınlanmasıyla sunulmaktadır.

Kitap, eyaletin illerinin tarihini, kültür ve el yazmasıyla ilgili miras sorunlarını “Dünya Haritası”nda belirtilen ve sonraki yüzyıllarda idari-politik değişiklikler nedeniyle yeni sınırları ve yeni isimler aldıkları yerleri göstermektedir. 

Bir bakıma bu araştırma kitabı, yazarın 2015 yılında yayınladığı “Artsakh’ın Yazım Merkezleri” başlıklı kitabın devamı niteliğindedir.

Kitabın editörü Tarih Bilimleri Doktoru Karen Matosyan’dır.

Çalışmaya ayrıca Utik yazım merkezlerinin bir haritası da eklenmiştir (yaratıcısı: Geğam Badalyan, haritacı ise: Martin Martirosyan’dır).

Kitabın dijital versiyonu matenadaran.am bağlantısında bulunmaktadır.

https://www.matenadaran.am/…/el…/T.Minasyan-Utiq.pdf