2020 yılının ikinci yarısında “Ermenileri İmha Etmek – Soykırımın Tarihçesi” başlıklı bir kitap Marek Terewiecz yayıncılık  tarafından Polonya’nın Poznan kentinde yayınlandı.

Kitabın yayınlanması, Polonya Kültür ve Ulusal Miras Bakanlığı’nın Kültürü Destekleme Vakfı’nın mali desteğiyle gerçekleşti. Bu Lehçe kitap ”Détruire les Arméniens. Histoire d’un génocide” başlıklı kitabın ana Fransızca versiyonunun tercümesidir. 2015 yılında yayınlanmıştı, yazarı ise  Fransalı Ermeni Mikayel Nışanyan.

2020 yılının Aralık ayında, Polonya’nın Katowice kentindeki Schlonsk Üniversitesi, üniversitede araştırmacı ve öğretim  üyesi Hrayr Mağakian’ın yazdığı “XXI.Yüzyılın Fransız ve Rus medyasına göre 1915 Ermeni-Türk çatışması – Seçilmiş konular” başlıklı kitabı Lehçe olarak yayınlandı. Bu hacimli kitap beş ana bölümden oluşmaktadır.

Bu monografini esas konusu, Fransız-Rus medya ve çevrimiçi yayınlara dayanan 21. yüzyıl medyasında Ermeni-Türk ilişkilerinin diyaloğunu sunmanın bilimsel yoludur.