Yerevan’daki eski el yazmaları müze-enstitüsünün Banber Matenadarani adlı dergisinin 30. sayısı yayınlandı.

Bu sayıda, Narekatsi okumalarının materyallerini (2019, 23-24.10), Armenolog-doğu bilimci Aram Ter-Ghevondyan’ın 90. doğum yıldönümüne adanan uluslararası konferansın iki raporunu (2019, 20-22.6), tarih, filoloji ve el yazması mirası konularını kapsayan makaleleri yer alıyor. 

Ayrıca, yayınlar, edebiyat incelemeleri ve ölüm ilanları yayınlandı.

Derginin bu sayısının  dijital versiyonda bulabilirsiniz.

(http://www.matenadaran.am/ftp/data/Banber-30.pdf):