Başkent Yerevan’daki ”Maştots” adlı el yazmaları müzesi-Matenadaran, Tarih Bilimleri Doktoru Profesör Hakob Papazyan’ın makalelerinden oluşan bir derleme yayınladı. 

Birinci cilde, ünlü bilim adamının 1953-1972 yılları arasındaki Doğu Bilimleri ve Armenoloji’nin farklı alanlarına adanmış makaleleri dahil edildi.

İkinci ciltte Doğu Bilimleri ve Armenoloji’nin farklı sorunları ile ilgili 1973-1994 yılları arasında  yayınlanan çalışmaların yanı sıra ayrı alt bölümlerde bilim insanının edebiyat incelemeleri ve yayıncı materyalleri de sunulmaktadır.

Eserin derleyicisi Tarih Bilimleri Doktoru Kristine Kostikyan, editörü ise  Tarih Bilimleri Doktoru Vahan Ter-Ghevondyan’dır.

Eser, Armenologlar, İranologlar, Arapologlar ve Türkologların yanı sıra geç ortaçağ Ermenistan tarihinin sorunlarıyla ilgilenen okuyucular için öngörülmektedir.