“Hayastan” adlı Dünya Ermeni Fonu tarafından bildirildiğine göre, savaşın ilk günlerinden itibaren, dünyanın dört bir yanındaki Ermenilerin çabaları ve “Hayastan” adlı Dünya Ermenileri Fonu’nun desteğiyle, büyük çaplı insani yardım Ermenistan Cumhuriyeti’ne ulaşıyor.

Bugüne kadar, Ermenistan Cumhuriyeti’ne yaklaşık 184.345 kg (184 tondan fazla) çeşitli insani yardım ulaştı. Bu yardımlar, modern tıbbi malzeme, ilk yardım bandajları, pansuman, cilt onarım ürünleri, sıcak kışlık giysiler, ayakkabılar, uyku tulumları, çadırlar, yataklar, yiyecekler, Artsakhlı öğrenciler için hediye paketlerini gibi malzemeleri içeriyor.

Savaşın bitiminden sonra bile, “Hayastan” adlı Dünya Ermenileri Fonu’nun çabalarıyla Ermenistan Cumhuriyeti’ne 33.389 kg insani yardım ulaştı ve dağıtıldı. 

Bu dönemdeki yardımların çoğu Los Angeles’tan ve Fransa’dan geldi.