Yerevan’daki eski el yazmaları müze-enstitüsü Matenadaran’ın kıdemli araştırmacısı Arsen Harutyunyan’ın “Yerevan’ın Kutsal Havari Anania’nın Çölü yada Zoravor Surp Asdvadzadzin Kilisesi” başlıklı çalışması yayınlandı.

Eser, bir zamanlar ünlü olan Kutsal Anania Havarisi çölüne ve onun yerinde 1693 yılında inşa edilmiş Zoravor Surp Asdvadzadzin kilisesinin tarihine ve kültürel mirasına adanmış.

İlk defa, bibliyografik ve litografik kaynaklardan ve arşiv belgelerinden çöl yazım okulunda kopyalanan el yazmalarının tamamlanması için bir girişimde bulunuldu.İlk defa, çöl yazımı okulunda bibliyografik ve litografik kaynaklarla ve ayrıca arşiv belgeleri aracılığıyla kopyalanan el yazmaları, Zoravor Surp Asdzvadzadzin Kilisesi’nin tarihi, kitabeleri ve kilise yazıtlarının tamamlanma girişimi yapıldı.

Kitap, tarihçiler,  Ermeni Kilisesi’nin ve Yerevan şehrinin tarihi hakkında araştırmalar yapanlar ve geniş okuyucu kitleler için öngörülmektedir.