2011 ve 2015 yıllarında son dönemlerin en büyük göçünü veren Van’da, Batı’ya göç aralıksız sürüyor. 

Son 20 yılda aralıksız göç veren ve nitelikli nüfusunu kaybedip daha çok bölge illerinden göç alan kent geçen yıllarda da bu alışkanlığını sürdürdü. 

2018-2019 yıllarında Van’ın aldığı göç 34.4 olarak açıklanırken verdiği göç oranı ise 39.6 olarak paylaşıldı. 

Van haliyle Batı Ermenistan bölgesinde hem en çok göç alan hem de en çok göç veren ili oldu.