JNEWS.ge sitesine göre, Akhalkalak Kalkınma Grubu (LAG), “Akhalkalak’da gençlik eğitim ve dijital merkezlerinin oluşturulması” programı ve “Akıllı Köyler” girişimi çerçevesinde, Cavakhk’ın Akhalkalak belediyesinin Khavet ve Gogaşen köylerinde gençlik eğitim merkezleri kurdu.

Akhalkalak Geliştirme Grubu, bu proje için Khavet ve Gogaşen köylerini seçti çünkü bunlar Akhalkalak merkezinden çok uzaktalar.

Program yöneticisi Sergey Khaçaturyan, “Bu köyler Akhalkalak’dan çok uzakta olduğu için, oradaki gençlerin, yetişkinlerin, öğretmenlerin ve çiftçilerin çevrimiçi eğitim kursları gerçekleştirebilmesi için tesisler oluşturmaya karar verdik. Gençlik merkezinin tam olarak faaliyete geçmesi için gerekli malzemeler edindik” dedi.

Köy okullarında yenilikçi eğitim merkezleri kuruldu. Her köye 4 bilgisayar, büyük bir TV, masalar, sandalyeler ve diğer eşyalar verildi. Eğitim kursları Ermenice ve Gürcüce gerçekleştirildi. Gürcüce ve İngilizce dersleri de verildi.