İnsan Hakları Savunma Bürosu Halkla İlişkiler Departmanı tarafından bildirildiğine göre,

Arman Tatoyan, BM İnsan Hakları Konseyi oturumunda bir konuşmada bulundu. 

Yalnızca uluslararası “A” statüsüne sahip ulusal insan hakları kurumları böyle bir fırsata sahiptir.

Video mesajından önce, İnsan Hakları Savunucusu Tatoyan, Konseye daha geniş bir yazılı rapor sundu. 

Hem video mesajı hem de yazılı raporda Arman Tatoyan, Eylül-Kasım 2020’deki savaş sırasında Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin Ermeni askerlere ve sivillere karşı işkence ve kötü muamelede bulunduğunu ifade etti.

Ayrıca Azeri askerler, kendi çektikleri ve işkence ile kötü muamelede bulundukları videolarında da resmi Azeri şahsiyetlerin konuşmalarında olduğu gibi aynı kelimeleri kullanıyor.

Ermenilere yönelik etnik suçlar Azerbaycan makamları tarafından teşvik edilmekte ve AİHM kararlarıyla teyit edilmektedir.

Bu özel oturum, BM Teşkilatı’nın İşkence Sorunlarıyla ilgili Özel Raportörü ile tartışmaya adanmıştı.