Batı Ermenistan’ın Van Gölü ve çevresindeki akarsularda küresel iklim değişikliği ve hava şartlarına bağlı olarak su seviyesinin düşmesi nedeniyle, üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefallerinin göçünün bu sene zorlu geçeceği öngörülüyor.

Van Gölü havzası kuraklık yaşanan alanlardan biri. Yağışın az olması havzadaki su potansiyelini de olumsuz etkiliyor. Van Gölü seviyesinde sürekli bir azalma öngörülmektedir. Bu durum yaban hayatını da olumsuz etkileyecek.

Havaların sıcak olması balıkların davranışını da etkiledi. Bu mevsimde 70 metre derinlikte olması gereken balıklar 18 metreye çıkarak kıyıya yaklaştı.

Su ne kadar azalırsa balığın üremesi de o kadar zorlaşacak çünkü İnci Kefali yaşamını her ne kadar Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı sularında gerçekleştirse de varlığının devamlılığı göle dökülen akarsuların varlığıyla mümkün.