UNESCO himayesi altında, Güneydoğu Avrupa’nın Somut Olmayan Kültürel Mirasını Koruma Bölgesel Sofya Merkezinde, Ermenistan Cumhuriyeti da dahil olmak üzere UNESCO’ya Üye Devletler Temsilci Listesi’nde henüz yer almayan unsurları sunan “Somut Olmayan Kültürel Miras Günleri” projesi hayata geçirildi. 

Projenin hedefleri, somut olmayan kültürel mirasın etkin bir şekilde korunması ve yaygınlaştırılması, değerlerin nesilden nesile aktarılması ve ilham alınmasıdır. 

Projenin “Ermenistan Günleri” adlı etkinlik çerçevesinde her bir unsurun özelliklerine ayrı ayrı atıfta bulunarak Ermeni usulü işlemeleri, ahşap sanatsal işlemenin ve yenen bitkiler hakkında her bir öğenin ayrı ayrı özellikleri sunuldu.