Artsakh Devlet Üniversitesi Akademik Konseyi kararıyla “Artsakh Etnografyası” dizisinin “Etnografya” başlıklı dördüncü cildi  Filoloji Bilimleri Doktoru, Doçent, kıdemli bilim çalışanı Armen Sargsyan editörlüğünde yayınlandı. 

Cilt, Sovyet sonrası dönemde Artsakh’ın etnografyası üzerine yapılan çalışmaları içermektedir.

“Artsakh Etnografyası” serisi, Artsakh’ın etnografyasının üç alanıyla ilgili ana çalışmaları içeriyor: etnografya, folklor ve lehçe. Koleksiyonlar, gezi notları, anılar, Şuşi’nin bazı köylerindeki eğitim kurumlarının öğretmenleri ve müfettişler, yazarlar dahil olmak üzere, çeşitli Ermeni ve yabancı etnograflar, filologlar ve dialektologlar, alimler, halk ve kilise şahsiyetleri ile gezginler tarafından 19. yüzyılın ortalarında yazılmış ve yayınlanmış eserleri kapsamaktadır.

Her alana değinen 1. cildin önsözü, bahsedilen alanla ilgili araştırmanın anlatımını sunuyor, son cildi ise kısa açıklamalarla birlikte tam bibliyografik listeyi içeriyor.