Değerli takipçilerimiz, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu westernarmeniatv salt bir televizyon işlevi görmemektedir, ancak faaliyetimizin yaratıcı ve program projelerinin artması desteğine ihtiyaç duymaktadır.

Kaderleri gereği vatanda yaşama hakkından mahrum kalan milyonlarca Batı Ermenistan vatandaşı, bizim aracılığımızla köklerine dönme, vatanlarını, ulusal kültürünü tanıma gibi eşsiz bir fırsat yakalıyor.

Birlikte daha fazlasını yapabiliriz.

BANQUE DU BÉNÉFICIAIRE : 18206

SWIFT : AGRIFRPP882

IBAN : FR76 1820 6001 6060 2410 5442 422

BÉNÉFICIAIRE : Assemblée des Arméniens (AAAO)

COMPTE BÉNÉFICIAIRE  N : 60241054424