Batı Ermenistan (Urartu), dünya milletlerinin soy ağacının temelidir

BATI ERMENİSTAN – Bu harita, Ararat Dağları’nı ya da Ermenistan’daki selden sonra Nuh ve soyundan gelenlerin tüm dünyada nasıl dağıldığı ve yaşadığını gösteriyor.

(Urartu, Batı Ermenistan topraklarında), Universal Magazine, Londra, (gravür) bir İngiliz okulu tarafından  1749(18. yüzyıl); Özel koleksiyon; Ken Wales.

Bu nedenle Ermenistan (Batı Ermenistan topraklarında bulunan Urartu) dünya milletlerinin soy ağacının temeli olacaktır. Soy ağacı, muhtemelen İngiltere’deki Londra Müzesi’nde bulunan Londra’da yayımlanan bir dergide yer aldı.

Dünya sahnesinde Ermenistan hakkında  bahsettiğimiz en önemli gerçek, Ermenistan’ın Hıristiyanlığı devlet dini olarak ilk benimseyen olmasıdır. Ancak Ermenistan’ın 6. yüzyıl Babil kil haritasında yer alan üç ülkeden biri olması, yani 2.600 yıldan fazla bir süredir dünyanın en eski haritasında yerimizi almamız tuhaftır.

Atalarımıza göre dünya, kıyıları dört bir yandan denizlerle dolu bir kara parçasıydı. Neyse ki, bilgileriyle sınırlı kalmadı, sürekli dünyayı “ölçmeye” çalışıyorlardı.

Dünyanın en eski haritası Babil haritasıdır (MÖ 6. yy).

Bu haritada dünyanın merkezinde ve Ermenistan’ın kuzeybatı kesiminde bulunan Babil, Ermenistan, ve Suriye gösterilmektedir. Bunları “acı nehir” çeviriyor.

Nehrin diğer yakasındaki 7 nokta ulaşılması imkansız adalardır.  Valeri Polyakov: Ermenistan’ın dünyanın kadim haritasında tasvir edilen tek modern ülke olduğu ortaya çıktı.

Valery Polyakov

Kendimize sık sık devletlerin anayasa hakkında soru soruyoruz ve 193 devleti birleştiren Birleşmiş Milletler hakkında bir şeyler duyuyoruz. İlk 50 üyesine dayanarak, bu örgüt, Milletler Cemiyeti’nin yerini alarak, Tüzüğe dayalı faaliyetlerinin tüm şubeleri aracılığıyla uluslararası barış ve güvenliği sağlamaktan sorumludur.

Peki devlet nasıl oluşturulur? İlk 50 üye BM Anayasasından önce var mıydı?

Nitekim, Milletler Cemiyeti 1919’da Versailles Antlaşması’ndan sonra tanıtıldı ve esas olarak Başkan Woodrow Wilson’ın inisiyatifiyle kuruldu.  Milletler Cemiyeti, I.Dünya Savaşı’ndan sonra resmi siyasi temeli oluşturan ulusların birleşmesini savunan sözde Ocak 1918 Wilson’ın on dört maddesini savundu.

Uluslararası Sözleşme etrafında toplanan bu örgütün 1919’a kadar sadece 23 üyesi vardı. Batı Ermenistan topraklarındaki Ermenistan 1920’de Müttefiklerin Yüksek Konseyi tarafından ve Ekselansları Poghos Nubar’ın inisiyatif ile  Mudros ateşkesinden sonra 30 Ekim’de resmi olarak tanınan bir devletti. Kemalist güçler tarafından ele geçirildi, bu yüzden tanınmasının ardından bir savaş durumunda bulundu. Hareket tarzı açıktır, bunlar diğer devletlerin varlığını kabul eden devletlerdir. Peki dünyadaki ilk ülke hangisi?

Yukarıdaki haritadan  Ermenistan’ın sadece Batı Ermenistan topraklarında yer almadığı ve dünyanın en eski devletlerinden biri olduğu ancak elbette diğer devletlerin oluşumunun temeli olduğu düşünülebilir.

Bugün BM üyesi olan ve tanınmış devletler ve Batı Ermenistan gibi, BM tarafından tanınan ancak henüz üye olmayan devletler var, halbuki Batı Ermenistan dünyadaki ilk devlet olarak kabul edilebilir. Bu nedenle Batı Ermenistan’ın Ermeni milleti (yerli halk) ilk milletlerden biridir.

Konumumuzu güçlendirmek için size bu ikinci haritayı sunuyoruz.

Yaklaşık 550-476 yılları arasında Miletli Hekataios’a göre Dünya, çok enteresan bir harita, çünkü Herodot tarafından hazırlanan Ermeni anayasasının bir parçası olarak ve Herodot’un doğumundan önce haritada iki ülkenin varlığına dayanarak Friglerin tehcirini sorguluyor (Yunan tarihçi ve coğrafyacı, MÖ 480 civarında Karia Halikarnassos’ta doğdu ve 425 civarında Turio’da öldü) .

Armenak Abrahamyan

Batı Ermenistan Devlet Başkanı

http://www.western-armenia.eu/news/Actualite/2021/L_Armenie_Occidentale_Urartu_est_la_base_de_l_arbre_genealogique_des_nations.pdf