Değerli takipçilerimiz ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu westernarmeniatv kendi reklamını ve salt bir tv yayını yapmamaktadır. 

Faaliyetimizin yaratıcı ve program projelerindeki artışını gerçekleştirmek için ayrıca maddi ve teknik desteğe ihtiyaç duyulmaktadır.

Westernarmeniatv kanalımız, Batı Ermenistan’ın sürgün edilmiş Ermenilerin sesidir. Dolayısıyla, bilgi alanında Batı Ermenistan’ın yerli halkının adil haklarını gündeme getirmeye çalışmakta ve bunu teşvik etmektedir.

Ermenilerin karşı karşıya olduğu mevcut sorunlar, uluslararası hukuk gücüne sahip hak taleplerimizi, başta yurttaşlarımız ve soydaşlarımız olmak üzere dünyaya sunmak çok önemlidir.

Mücadelemiz devamlılık arzetmekte ve dürüsttür. Ermeni Platosu’nun yerli halkı olan Ermeniler ata toprakları Batı Ermenistan’da yaşamalı ve yaratma işlevini gerçekleştirmelidir. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz.

BANQUE DU BÉNÉFICIAIRE : 18206

SWIFT : AGRIFRPP882

IBAN : FR76 1820 6001 6060 2410 5442 422

BÉNÉFICIAIRE : Assemblée des Arméniens (AAAO)

COMPTE BÉNÉFICIAIRE  N : 60241054424