Batı Ermenistan Türkiye Araştırmaları  BETA adlı sivil toplumun Westernarmeniatv için yazdığı makaleyi sunuyoruz.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Adalet ve Kalkınma Partisi AKP iktidarda bulundukları ilk dönemlerde demokrasiye doğru dikkate değer bir gelişme göstermişti.  AKP sol hareketin ancak rüyasında görebileceği bir hareketle TC’nin kuruluşundan beri var olan derin devlet askeri yönetimin etkisini kırarak sivil yönetime daha bir nefes alır pozisyon yaratmış ve nüfusun evvelce ötekileştirilmiş dini kesimin daha bir temsil edilmesini sağlamıştı.  

Bu gelişmeye rağmen Türkiye bir türlü demokratik bir sürece giremedi. Türkiye, Avrupa yapıları ile Freedom House’un “Dünyada Özgürlük ve Basın Özgürlüğü” raporlarında sürekli eleştirilere maruz kalmış ve halen de kalmaktadır. 

Bu açıdan bakıldığında protesto gösterilerinde bulunanlar, gazeteciler, üniversiteliler ve muhalefet Türkiye düşmanıdırlar ve dış mihrakların kontrolündeki provokatörlerdir. 

Türkiye’de ifade özgürlüğü sınırlandırılmaya devam etmektedir ve bu gerçek Dünyadaki, Avrupa’daki ve Türkiye’deki ilerici yapıların  gözlemlediği sorunlardan sadece birtanesidir. Türkiye tutuklu gazeteci sayısı açısından dünyadaki en yüksek rakamlardan birine de sahip. 

Esasında kuruluşundan buyana Türkiye’de demokrasinin bir türlü kurumsallaşamadığını görüyoruz. Bu durum bir zamanlar zayıf hükümetler çerçevesinde düşünülürken yıllarca tek başına iktidara gelmiş güçlü AKP hükümetleri çerçevesinde de demokrasinin gelişmediği görülmektedir. 

Gerçekte Türkiye’nin demokratikleşememesinin altında Ermenilere karşı uygulanan Soykırım “ARMENOSİD”  ile Batı Ermenistan’ın işgali yatmaktadır. 

Bu sorunlar Türkiye’nin gerçekten belini bükmektedir. Kurtuluş ise sadece ve sadece Tarihi Gerçeklerin Kabul Edilip Gerekenin Yerine Getirilmesindedir. 

Kadınlara karşı uygulanan kıyımlar ise ki her sene yüzlerce kadın erkek egemen şiddetin kurbanı olmaktadır, Ermenilere uyguladıkları soykırım şiddetinin ARMENOSİD’in bir semptomudur. 

Açıkçası “papazı dövdürtmeyecektiniz” konusudur.

Bir Cevap Yazın