Mesrop Mashtots adlı eski elyazmaları enstitü-müzesi Matenadaran ve Hamburg Üniversitesi arasında yakın zamanda bir işbirliği anlaşması imzalandı. 

Hamburg Üniversitesi El Yazmaları Kültürleri Araştırma Merkezi Müdürü Michael Friedrich ve Matenadaran’ın Müdürü Vahan Ter-Ghevondyan’ın girişimiyle iki ülke arasında el yazmalarının korunması ve  el yazması mirasının araştırma alanında  doğrudan ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliği artırılacak.

Memorandumda öngörülen işbirliği, el yazmaları, bunların korunması, restorasyonu, kataloglanması, sayısallaştırılması, bilimsel deneyim alışverişi, ortak programların uygulanması, uzman ve araştırmacıların karşılıklı ziyaretleri ve yüksek kaliteli uzmanların yetiştirilmesini öngörmektedir.

Bir Cevap Yazın